Покана

Уважаеми колеги,


За нас е удоволствие да Ви поканим да участвате в Международната научна конференция „Основи и технически средства за конструиране – ”, която ще се проведе на в Библиотечно-информационния център (БИЦ) на Технически университет – София. Научната конференция се организира от Технически университет – София, Машиностроителен факултет, катедра „Основи и технически средства за конструиране”, Български институт за стандартизация, Български съюз на стандартизаторите. Тематиката на конференцията е в следните научно-технически направления: основи на конструирането; методология на проектирането; CAD и роботика; приложна геометрия и инженерна графика; техническо законодателство, стандартизация и мениджмънт; предизвикателства пред съвременното образование; интериорен дизайн и архитектура.

Конференцията си поставя задачата да събере изследователи, експерти, инженерни работници, преподаватели, докторанти и студенти, както и представители на неправителствени организации и на частния сектор, които да споделят и дискутират теоретични и практически проблеми. Наред с докладване на научни изследвания, които отразяват последните достижения в рамките на дефинираните области, форумът служи и като мултидисциплинарна платформа за обсъждане на текущи практически проблеми в инженерната сфера и обучение.

Надяваме се тази конференция да се превърне в ежегоден форум за споделяне на научни постижения, идеи и добри практики между съмишленици.


Покана за участие с доклади

Учени от цял свят са любезно поканени да представят резултатите от изследванията си в сесиите на конференцията. Фирми, предлагащи на пазара инженерни решения и технологии, също са поканени да представят практическите резултати в проблемната област под формата на фирмени презентации и реклами в залите на заседанията и в печатните издания на конференцията.


Възможности за публикуване

В програмата на конфекцията ще бъдат включени само доклади, приети от рецензенти, оформени в съответствие с графичните и текстови инструкции. Доклади, които са станали публично достояние на заседания на конференцията, ще бъдат публикувани:

Докладите ще бъдат представени онлайн за участниците, които имат ограничения за пътуване.

Организатори
Технически университет – София
Машиностроителен факултет
катедра „Основи и технически средства за конструиране”
Български институт за стандартизация
Български съюз на стандартизаторите
НИЛ „Европейски стандарти, техническо законодателство и оценяване на съответствието”
СправочникКалендар
Организационен комитет Програмен комитет Тематични направления Регистрация Оформяне на докладите Програма на конференцията
Регистрация и резюме
Потвърждаване на регистрацията
Пълен текст на доклада
Рецензиране
Заплащане на таксите
Окончателно оформяне
Обявяване програмата на конференцията
Провеждане на конференцията