Такса за участие
Такса правоучастие и публикация100лв
Такса правоучастие (съавтори и придружаващи лица)80лв
Такса правоучастие и публикация за студенти и докторанти – без такса. При желание за участие в коктейла80лв

Tакса правоучастие и публикация включва сборник научни трудове – електронно издание, делегатски комплект, кафепаузи, коктейл.

Всички приети доклади ще бъдат публикувани в „Българско списание за инженерно проектиране”, ISSN 1313-7530, издание на хартиен носител (не е включено в таксата) и електронно издание, включено в Националния референтен списък на НАЦИД.

Заплащането на таксите се извършва по банков път.

БАНКОВА СМЕТКА

IBAN BGN – BG89BPBI79401046139702

BAN EUR – BG98BPBI79401446139701

BIC код: BPBI BGSF

Банка Юробанк България АД

Основание: Такса за НК ОТСК 2023, име на участника

Регистрация

Формуляр за регистрация

Попълненият регистрационен формуляр се изпраща на Е-mail: otsk@tu-sofia.bg до .