Организационен комитет

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ

проф. дн инж. Иван Кралов – Ректор на ТУ – София

ПРЕДСЕДАТЕЛ

доц. д-р инж. Георги Станчев – Р-л кат. ОТСК

НАУЧЕН СЕКРЕТАР

доц. д-р инж. Боряна Илиева – Зам. р-л кат. ОТСК

ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р инж. Любомир Димитров – Зам. ректор ТУ – София

доц. д-р инж. Румен Фиданов – Декан на МФ

доц. д-р инж. Васил Пенчев – Зам. декан на МФ

проф. д-р инж. Михаил Лепаров – кат. ОТСК

проф. д-р инж. Георги Димчев – БСС

проф. дн инж. Христо Шехтов – ЛТУ, София

проф. Ангелос Захариадис – Honorary President of ENEPROT

проф. Ивана Миатович – University of Belgrade

проф. Невнихал Ердоган – Kocaeli University

проф. д-р инж. Шабан Буза – University of Prishtina

доц. Бадеа Лепадатеску – Transilvania University of Brasov

маг. инж. Таня Михайлова – НПГПТО „М.Ломоносов”

маг. инж. Цветелина Стойкова – ПГМЕТ – Плевен

маг. инж. Ивелин Буров – БИС

маг. инж. Ирен Дабижева – БИС

маг. инж. Лилия Смедарчина – БСС

ОРГАНИЗАТОР: КАТЕДРА „ОСНОВИ И ТЕНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА КОНСТРУИРАНЕ”
МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ, ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Програмен комитет

ПРЕДСЕДАТЕЛ

доц. д-р инж. Васил Пенчев – кат. ОТСК

ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р инж. Михаил Лепаров – кат. ОТСК

доц. д-р инж. Петър Горанов – кат. ОТСК

доц. д-р инж. Маруся Теофилова – кат. ОТСК

доц. д-р инж. Ирена Николова – кат. ОТСК

доц. д-р инж. Елена Тодорова – кат. ОТСК

доц. д-р инж. Радка Ангелова – кат. ОТСК

доц. д-р инж. Милчо Георгиев – кат. ОТСК

доц. д-р инж. Мариета Янчева – кат. ОТСК

гл.ас. д-р инж. Росица Манолова – кат. ОТСК

ас. инж. Емилия Чалъкова – кат. ОТСК

Секретариат

гл. ас. д-р инж. Мариана Митова – кат.ОТСК

гл. ас. д-р инж. Светлана Янева – кат.ОТСК

гл. ас. д-р инж. Десислава Колева – кат.ОТСК

гл. ас. д-р инж. Десислава Георгиева – кат.ОТСК

маг. Силвиана Тодорова – БСС