Тематични направления
  • Основи на конструирането
  • Методология на проектирането
  • CAD и роботика
  • Приложна геометрия и инженерна графика
  • Техническо законодателство, стандартизация и мениджмънт
  • Предизвикателства пред съвременното образование
  • Интериорен дизайн и архитектура