Контакти

Катедра „Основи и технически средства за конструиране”

Машиностроителен факултет

Технически университет – София, бул. „Кл. Охридски” 8

София 1000

България

Е-mail: otsk@tu-sofia.bg


Лице за контакт: Д. Георгиева, Тел.: +359887804791